"Wil je gelijk of wil je geluk"

Kosten van een scheiding

Een van de voordelen van online scheiden is dat het vaak goedkoper is dan traditionele scheidingsmethoden. De reden hiervoor is dat er minder mediationkosten zijn. Bij online scheiden verlopen de gesprekken via videobellen. De mediator legt jullie afspraken van in de juridische stukken (ouderschapsplan en convenant).

Het proces kan online efficiënt verlopen. Wat de kosten zijn van een scheiding hangt af van het soort traject dat je gaat doorlopen. De duur en compliciteit van het traject hebben uiteraard invloed op de kosten.

De complexiteit hangt af van je relatievorm (getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend), en of je minderjarige kinderen hebt.

Daarnaast kunnen andere factoren invloed hebben op het traject zoals een eigen onderneming, een koopwoning, huwelijkse voorwaarden, een huwelijk buiten Nederland, bewindvoering etc.

Wil je weten wat jouw traject kost?

Inkomensafhankelijke subsidie bij scheiden

Bij het scheiden zijn er verschillende kosten. Misschien kom je in aanmerking voor een inkomensafhankelijke subsidie bij scheiden. Deze subsidie is bedoeld voor mensen zonder inkomen tot een modaal inkomen en die qua vermogen onder een bepaald grens zitten. Door middel van deze subsidie wordt de toegang tot gedegen professionele hulp en ondersteuning bij scheiding voor iedereen mogelijk gemaakt.

Voorwaarden voor het ontvangen van subsidie

Om in aanmerking te komen voor scheiden met subsidie, zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo dient het inkomen van de aanvrager onder een bepaalde grens te liggen en dient er sprake te zijn van een juridische handeling (huwelijk of geregistreerd partnerschap dat ontbonden wordt, of beëindiging samenwonen). Daarnaast kan het ook noodzakelijk zijn dat er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding. Het is belangrijk om te controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan voordat men de subsidie aanvraagt.

De Raad voor Rechtsbijstand toetst op twee momenten of je in aanmerking komt voor de subsidie. Bij aanvang van het traject, dit is makkelijk te berekenen via onze tool én achteraf. Indien je een financieel resultaat behaalt uit de scheiding waardoor er een bedrag voor jou vrijkomt van meer dan het drempelbedrag a € 18.476,- dan is de Raad voor Rechtsbijstand van mening dat je voldoende eigen vermogen hebt om de mediation toch zelf te betalen. 

Ongeveer 60% van onze websitebezoekers komt in aanmerking voor een subsidieregeling. Door een paar vragen te beantwoorden aan de hand van je belastingaangifte uit 2022 heb je binnen een paar tellen duidelijkheid of je in aanmerking komt voor een subsidieregeling (vanuit de Raad voor Rechtsbijstand).

Wat kun je verwachten van ons?

Hoogte van de subsidie

De hoogte en duur van de subsidie bij scheiden kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inkomen en de situatie van de aanvrager. Het is daarom lastig om een vast bedrag te noemen. Met onze rekentool kun je berekenen of je in aanmerking komt en wat het bedrag is.

Aanvraagprocedure voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie bij scheiden, dient er een aanvraagprocedure gevolgd te worden. Deze procedure zal de mediator voor je opstarten. In overleg met jou vult de mediator jouw aanvraagformulier in. Het is belangrijk dat de aanvraag tijdig wordt ingediend, zo ontstaat er geen onnodige vertraging bij het ontvangen van de subsidie.

Subsidie voor mediationkosten

Mediation is een respectvolle manier om een geschil op te lossen. Dit is de reden dat de Raad voor Rechtsbijstand subsidie toekent aan scheiden, beëindiging samenleving en voor het opstellen van je ouderschappslan. Mediation kan een waardevol instrument zijn bij een scheiding, omdat het helpt om conflicten op een constructieve manier op te lossen en afspraken te maken. De subsidie voor mediationkosten kan ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen of een uitkering ontvangen, ook toegang hebben tot deze vorm van hulp en ondersteuning. Het is echter belangrijk om te weten dat deze subsidie vaak alleen geldt voor erkende mediators. 

Onze mediators zijn geaccrediteerd om subsidie aan te vragen en hebben zelfs een high-trust certificaat waardoor ze voorrang krijgen en je al vaak binnen een week de subsidie toegekend krijgt.

Kosten van een scheiding zonder subsidie

Als er geen subsidie wordt toegekend dan hanteren we een tarief afgestemd op jouw situatie. Om exact te berekenen wat dit voor jou betekent kun je onze rekentool invullen.

Het is raadzaam om voorafgaand aan het scheidingstraject goed geïnformeerd te zijn over de te verwachten kosten en eventueel financieel advies in te winnen.  Op deze manier kan men een realistisch beeld krijgen van de totale kosten van een scheiding en de financiële impact hiervan.

Kom in contact met ons

Zij gingen je voor

Bastiaan M.
Lees verder
Zeer goed geholpen, doen op deskundige wijze hun werk. Een aanrader
Susan W.
Lees verder
Heel blij dat alles zo goed en snel is geregeld. Kan ik weer verder met mijn leven. Bedankt.
Maartje
Lees verder
De empathische en professionele benadering laten het traject soepel verlopen. Ik ben zeer te spreken over de aanpak en de heldere communicatie. Bedankt

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.