hulp bij scheiden zonder inkomen

"Om ergens te komen moet je eerst besluiten niet te blijven waar je nu bent"

Scheiden zonder inkomen? Hoe om te gaan met de financiële gevolgen

Het is mogelijk om snel te scheiden zonder inkomen, zelfs als de financiële gevolgen een dilemma vormen. Een belangrijke eerste stap is het zoeken naar  passende juridische hulp. Online mediation staat bekend als goede en goedkope hulp als je er samen uit wil komen. ALs je niet meer met je huidige partner in gesprek kunt dan helpt contact met een pro deo advocaat of een juridisch loket. Deze professionals kunnen advies geven en helpen bij het indienen van de benodigde juridische documenten. 

Mogelijkheden voor het verkrijgen van financiële ondersteuning tijdens een scheiding zonder inkomen

Tijdens het traject van scheiding ben je juridisch gezien nog samen waardoor je nog samen verantwoordelijk ben voor elkaar. Dit houdt in dat je nog samen elkaar dient te ondersteunen in het levensonderhoud. Als je tijdens het scheidingstraject wel al een andere woning toegewezen krijgt kunt je direct huurtoeslag aanvragen. Zo worden jullie ondersteund in de woonlasten. De overige toeslagen wijzigen de eerstvolgende maand nadat het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank. 

 

Het is mogelijk om snel te scheiden zonder inkomen

Inkomen na scheiding

Als je gaat scheiden zonder inkomen kun je aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Deze uitkering biedt financiële ondersteuning aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het is belangrijk om contact op te nemen met de gemeente waarin je woont en een bijstandsuitkering aan te vragen. De gemeente zal dan beoordelen of je recht hebt op deze vorm van financiële ondersteuning. Als je (ex)partner voldoende inkomen heeft om jou financieel te ondersteunen dan zal hier rekening mee worden gehouden in de hoogte van je bijstandsuitkering.

Partneralimentatie is een financiële bijdrage van de ene partner aan de andere partner na de scheiding, om te helpen bij het onderhouden van de kosten van levensonderhoud. Onze online begeleider kan voor jullie een berekening opstellen om te bepalen of er sprake is van alimentatie. Hoewel het geen gemakkelijke taak is om uitkeringen en toeslagen aan te vragen na een scheiding zonder inkomen, is het belangrijk om te weten dat er ondersteuning beschikbaar is. Door contact op te nemen met de juiste instanties en professioneel advies in te winnen, kun je stappen zetten om je financiële situatie na de scheiding te verbeteren en een nieuw begin te maken.

Geen inkomen, toch scheiden? Met een beetje hulp wordt het mogelijk om de financiële gevolgen van een scheiding te beheersen, zelfs wanneer er weinig of geen inkomen is.

Toeslagen na een scheiding zonder inkomen

Naast een bijstandsuitkering is het ook essentieel om te controleren of je recht hebt op toeslagen. Toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget kunnen een waardevolle bron van financiële ondersteuning zijn tijdens een scheiding zonder inkomen. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor deze toeslagen, kan de online mediator een berekening maken en je een indicatie geven van de hoogte van de toekomstige toeslagen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn, zoals een bijstandsuitkering en toeslagen, kun je financiële ondersteuning verkrijgen tijdens een scheiding zonder inkomen. 

Het aanvragen van uitkeringen en toeslagen na een scheiding zonder inkomen

Het aanvragen van uitkeringen en toeslagen na een scheiding zonder inkomen kan een complexe en uitdagende situatie zijn. Een van de eerste stappen die genomen kunnen worden is het aanvragen van een bijstandsuitkering. Het is belangrijk om contact op te nemen met de gemeente waarin je woont en informatie in te winnen over de specifieke eisen en procedures voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Zo kun je zelf vorm geven aan je toekomst.

Kom in contact met ons

Zij gingen je voor

Bastiaan M.
Lees verder
Zeer goed geholpen, doen op deskundige wijze hun werk. Een aanrader
Susan W.
Lees verder
Heel blij dat alles zo goed en snel is geregeld. Kan ik weer verder met mijn leven. Bedankt.
Maartje
Lees verder
De empathische en professionele benadering laten het traject soepel verlopen. Ik ben zeer te spreken over de aanpak en de heldere communicatie. Bedankt

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.