schulden met schulden kan voelen als een nieuwe start

"Een punt zetten maakt ruimte voor een nieuw begin"

Scheiden met schulden: wat zijn de gevolgen?

Bij een scheiding met schulden zijn er verschillende financiële gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden. Om inzicht te krijgen of een schuld gezamenlijk is of persoonlijk is de vorm van relatie van groot belang. Voor samenwoners of partners die onder huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van goederen of onder het nieuw huwelijks vermogensrecht zijn gehuwd gelden andere regels. Het moment dat de schuld is aangegaan en door wie bepaalt ook hoe deze verdeeld dient te worden. Gelukkig hoef je dit allemaal niet zelf uit te zoeken en bieden wij je hulp als je wilt scheiden met schulden.
Aansprakelijkheid

Allereerst is er de aansprakelijkheid voor gezamenlijke schulden. Wanneer beide partners samen schulden hebben opgebouwd, blijven zij na de scheiding beiden aansprakelijk voor deze schulden. Dit betekent dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor het aflossen van de gezamenlijke schulden, ongeacht wie de schuld heeft veroorzaakt. Een ander belangrijk aspect is de verdeling van de gezamenlijke schulden. Bij een scheiding dienen de schulden eerlijk verdeeld te worden tussen beide partners. Dit kan een complex proces zijn, vooral als er sprake is van grote schulden of wanneer een van de partners meer schulden heeft dan de ander. Het is daarom belangrijk om hierover goede afspraken te maken en mogelijk juridisch advies in te winnen om tot een eerlijke verdeling te komen zonder dat de belastingdienst om de hoek komt kijken en er fiscale gevolgen bij komen kijken.

Online scheiden met schulden kan duidelijkheid scheppen en je weer uitzicht bieden op een (schuldvrije) toekomst

Schulden verdelen bij een scheiding

Bepalen van de verantwoordelijkheid voor elke schuld is een belangrijke stap bij het ontvlechten van financiën tijdens een scheiding. Het is essentieel om te achterhalen welke schulden gezamenlijk zijn en welke individueel zijn aangegaan. Dit kan worden bepaald aan de hand van bewijsstukken, zoals leningsovereenkomsten of facturen. 

Overleg over de verdeling van de schulden is eveneens van groot belang. Zo lang ieder open en transparant is over de financiële situatie kun je samen zoeken naar een oplossing. Het kan bijvoorbeeld voordelig zijn om gezamenlijke schulden gelijk te verdelen, maar individuele schulden door de betreffende persoon te laten aflossen. Dit overleg kan plaatsvinden tussen de partners zelf, maar het kan ook nuttig zijn om een mediator in te schakelen om te helpen bij het bereiken van een evenwichtige oplossing. 

Aflossingsregeling

Het bespreken en afspreken van aflossingsregelingen een haalbare optie zijn bij een scheiding met schulden. In sommige gevallen kan het moeilijk zijn om de schulden in één keer af te lossen. Door samen met de schuldeisers te onderhandelen over een afbetalingsplan, weet je war je aan toe bent. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de financiële draagkracht van ieder en ervoor te zorgen dat de aflossingsregeling realistisch en haalbaar is. Al met al is het verdelen van schulden bij een scheiding een complex proces dat zorgvuldig moet worden aangepakt. Het bepalen van verantwoordelijkheden, overleggen over de verdeling en het treffen van aflossingsregelingen zijn belangrijke stappen om tot een financiële ontvlechting te komen. 

In het convenant wordt opgenomen hoe jullie de verdeling van de schulden afwikkelen. Omdat dit stuk naar de rechtbank gaat heeft het een executoriale titel, dit houdt in dat je een deurwaarder kunt inschakelen als één van partijen zich niet aan de (financiële) afspraken houdt, echter heeft een convenant géén derdenwerking. Dit betekent dat de schuldeiser jullie ieder aansprakelijk kan houden voor de schulden waar jullie samen voor aansprakelijk zijn.

scheiden met schuld, daar kun je wel wat hulp bij gebruiken

Tips en informatie over scheiden met schulden

Hulp en ondersteuning bij scheiden met schulden

Bij het scheiden met schulden is het belangrijk om de juiste hulp en ondersteuning in te schakelen. Een schuldhulpverlener kan van onschatbare waarde zijn bij het aflossen van gezamenlijke schulden. Zij kunnen helpen bij het opstellen van een realistisch financieel plan en bieden begeleiding gedurende het hele proces. Daarnaast kan een budgetcoach ondersteuning bieden bij het opstellen van een nieuw budget na de scheiding. Zij kunnen helpen om de financiële situatie in kaart te brengen en advies geven over hoe hiermee om te gaan. Het is ook verstandig om informatie in te winnen bij sociale instanties, zoals het Nibud, de gemeente of het maatschappelijk werk. Zij kunnen mogelijkheden bieden voor verdere hulp en ondersteuning bij gescheiden met schulden. Het is daarbij handig om te zoeken naar bewindvoering bij scheiden of een bewindvoerder die gespecialiseerd is in scheiden met schuldhulp. Door gebruik te maken van deze verschillende bronnen van hulp en ondersteuning, kan de financiële ontvlechting bij scheiden met schulden soepeler verlopen.

Onder bewind en scheiden

Indien je onder bewind staat is het ook mogelijk om te scheiden. De bewindvoerder zal dan meehelpen om de financiële situatie in kaart te brengen en aangeven of de wijze waarop jullie de schulden willen verdelen ook realiseerbaar is.

Schulden hoeven een scheiding dus niet in de weg te staan. Voor meer informatie over de schulden of over de kosten van een scheiding kun je uiteraard contact met ons opnemen. Je kunt ook scheiden met schuldsanering.

Kom in contact met ons
Zij gingen je voor
Bastiaan M.
Lees verder
Zeer goed geholpen, doen op deskundige wijze hun werk. Een aanrader
Susan W.
Lees verder
Heel blij dat alles zo goed en snel is geregeld. Kan ik weer verder met mijn leven. Bedankt.
Maartje
Lees verder
De empathische en professionele benadering laten het traject soepel verlopen. Ik ben zeer te spreken over de aanpak en de heldere communicatie. Bedankt

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.