online scheiden met kinderen

"Als je een regenboog wilt, heb je de regen voor lief te nemen"

Online scheiden met kinderen

Scheiden kan een moeilijk en emotioneel proces zijn, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Kun je dan wel online scheiden met kinderen? Het is essentieel om een scheiding goed te regelen omdat dit grote gevolgen kan hebben voor zowel de ouders als de kinderen. Want als ga je als partners uit elkaar, het ouderschap van de kinderen blijft. Het is belangrijk om de belangen van alle betrokkenen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt.

De manier waarop je samen als ouders de koers uitzet is het fundament voor je kinderen. Voor tips hoe je als ouders je kinderen kunt betrekken kun je hier meer lezen. 

Bij een scheiding met kinderen zijn er verschillende praktische zaken die geregeld moeten worden. Ten eerste denk je als ouders na over de verblijfsregeling voor de kinderen. Dit houdt in dat je moet bepalen waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben en hoe de omgangsregeling eruit zal zien voor de ouder bij wie de kinderen niet verblijven.

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over financiële zaken, zoals de verdeling van de kinderkosten. In basis draagt iedere ouder bij aan de kinderkosten naar rato van inkomen, daarnaast is de zorgverdeling van belang voor de verdeling van de kosten voor het verblijf van de kinderen.

Een scheiding heeft een emotionele impact op kinderen, een scheiding is een life-event. Het is daarom van groot belang om rekening te houden met hun gevoelens en behoeften. Ouders zullen juist na de scheiding investeren om constructief met elkaar te blijven communiceren.

Het regelen van een scheiding met kinderen vergt tijd, geduld en begrip. Een goed geregelde scheiding biedt rust en duidelijkheid voor zowel ouders als kinderen. Het voorkomt onnodige conflicten en zorgt ervoor dat er ruimte is voor persoonlijke groei en het creëren van een nieuwe balans.

Kun je online scheiden als je samen kinderen hebt?

Goede communicatie is essentieel tijdens en na een scheiding, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Het kan een uitdagende taak zijn, aangezien emoties hoog kunnen oplopen en het moeilijk kan zijn om met elkaar te praten. Het belangrijkste is dat ouders zich bewust zijn van het feit dat goede communicatie een doorlopend proces is.

Als de onderlinge communicatie goed verloopt en je vertrouwen in elkaar hebt als ouders dan kan online bij jullie passen. De mediator kan informeren en adviseren over de opties die er zijn qua verdeling van de zorg. De mediator kan voor jullie een alimentatieberekening opstellen en jullie informeren over de fiscale aspecten en de mogelijke toeslagen waar je na scheiding voor in aanmerking kunt komen.

 

Online tot afspraken komen

De mediator bewaakt het proces en neemt met jullie alle afspraken door. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de mediator een concept ouderschapsplan en convenant voor jullie opstellen volgens de laatste wet en regelgeving.

Je ontvangt de concepten waarna je deze op je eigen tempo kunt doorlezen en nog verder met elkaar en met hulp van de mediator kunt finetunen.

Ouders die open en liefdevol met elkaar praten, creëren een veilige omgeving waarin kinderen zich kunnen uiten en begrepen voelen. Dit helpt hen bij het verwerken van de scheiding en het aanpassen aan hun nieuwe gezinssituatie. Een mediator of familietherapeut kan helpen om gesprekken in goede banen te leiden en jullie te voorzien van bruikbare tools voor effectieve communicatie.

 

Online ouderschapsplan

Wij bieden binnen onze trajecten aan om naar aanleiding van een online gesprek een concept ouderschapsplan voor jullie op te stellen en daarna verder met jullie af te stemmen. De kosten die dit gesprek met zich meebrengt zijn vaak gesubsidieerd voor ouders (ook voor samenwoners). Mocht je willen weten wat voor jou de kosten zijn van ons traject? Deze kun je makkelijk en snel berekenen met onze rekentool.

Mocht je het nu prettiger vinden om alles zelf een ouderschapsplan op te stellen dan verwijzen we je graag door naar een gratis online ouderschapsplan van De vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten.

Wil je meer weten? Neem verblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.