gezamenlijke boedel verdelen

"Zoals verwacht loopt alles anders dan verwacht"

Wat als je samenwoont en uit elkaar gaat?

Speel je weleens  met de vraag “wil je nog verder?” Je kunt hem stellen aan jezelf of aan de ander. Wat als het antwoord bevestigend is één van twee niet meer samen verder wil? Waar begin je? Wat moet mag en kan? Welke rechten heb je? Hier krijg je antwoord en lees je wat er naast de emotionele verwerking belangrijk is om te regelen bij het ontbinden van een samenlevingscontract.

Life-event

Het ontbinden van een samenlevingscontract is een juridisch proces dat in een aantal punten vergelijkbaar is met een echtscheiding. Samenwoners die uit elkaar gaan, moeten emotioneel afscheid nemen van een situatie die bekend is en komen in een nieuw fase waarin nog veel onbekend is. Er moeten afspraken gemaakt worden over praktische zaken als de verdeling van bezittingen, financiën en eventuele gezamenlijke schulden. Als je kinderen hebt moet je ook nadenken over de woonsituatie en eventuele gezamenlijke kinderen. 

Financiële kant

Bij het ontbinden van een samenlevingscontract moeten ook de financiële zaken worden geregeld. Dit kan inhouden dat de gezamenlijke bankrekening moet worden opgeheven en dat er afspraken moeten worden gemaakt over het verdelen van eventuele spaartegoeden of schulden. Ook moet er worden nagedacht over de kosten van het verlaten van de gezamenlijke woning en eventuele alimentatieverplichtingen. 

Woonsituatie

Een ander belangrijk aspect bij het uit elkaar gaan van samenwoners is de woonsituatie. Als beide partners samen een huur- of koopwoning bewonen, moet er worden besloten wie er in de woning blijft en wie er vertrekt. Als er kinderen bij betrokken zijn, kan dit nog complexer worden. Het is essentieel om goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een overeenkomst, zodat er duidelijkheid en zekerheid is voor beide partijen.

Kinderen

Als er kinderen zijn betrokken bij het samenwonen en deze relatie eindigt, moeten er afspraken worden gemaakt over de opvoeding en zorg voor de kinderen. Dit omvat onderwerpen als de omgangsregeling, alimentatie en de verdeling van de kosten voor de kinderen. Het welzijn en belang van de kinderen moeten altijd voorop staan en er moet geprobeerd worden om samen tot goede en werkbare afspraken te komen.

Emotionele verwerking

Tot slot is het belangrijk om aandacht te besteden aan de emotionele verwerking van het uit elkaar gaan. Het kan een intens en moeilijk proces zijn, waarbij verschillende emoties naar boven kunnen komen. Het is raadzaam om steun te zoeken bij vrienden, familie of professionele hulpverleners om dit proces zo goed mogelijk te doorlopen. 

Wat moet je regelen als je het samenlevingscontract wilt ontbinden?

praktisch

Als je als samenwoners uit elkaar gaat en je  samenlevingscontract wil ontbinden, is het belangrijk om eerst de voorwaarden en bepalingen in het contract met betrekking tot ontbinding en beëindiging grondig door te nemen. Hierin staan vaak specifieke regels en procedures vermeld die gevolgd moeten worden bij het beëindigen van het contract. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van deze richtlijnen om het proces soepel te laten verlopen.

Nadat je de voorwaarden hebt doorgenomen, is het noodzakelijk om de andere partij op de hoogte te stellen van je beslissing om het samenlevingscontract te ontbinden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals een persoonlijk gesprek, een brief of een e-mail. Het is belangrijk om open en eerlijk te communiceren over je intenties en om eventuele vragen en zorgen van de andere partij te bespreken.

Na het informeren van de andere partij, is het verstandig om samen te kijken naar de verdere afhandeling van zaken die voortvloeien uit het ontbinden van het samenlevingscontract. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van gezamenlijke eigendommen, financiële afspraken en eventuele gezamenlijke verantwoordelijkheden. Het is raadzaam om hierover goede afspraken te maken en deze vast te leggen, bijvoorbeeld in een scheidingsconvenant, om mogelijke conflicten in de toekomst te voorkomen.

Samenwoners uit elkaar met kinderen

Bij het uit elkaar gaan na samenwonen met een kind zijn er verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar het ouderlijk gezag en de omgangsregeling. Als beide ouders het gezag hebben, zal er een regeling moeten worden getroffen over wanneer het kind bij welke ouder verblijft. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de alimentatie voor het kind. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het financieel onderhouden van het kind, dus er zal een afspraak gemaakt moeten worden over de hoogte en de betaling van de alimentatie. Een ander belangrijk aspect is de verdeling van de zorgtaken. Hierbij moet er gekeken worden naar de wensen en behoeften van het kind, evenals de mogelijkheden en beschikbaarheid van beide ouders. Het is van belang om een evenwichtige verdeling te vinden waarbij het kind zich goed kan ontwikkelen en beide ouders betrokken blijven.

Woonruimte

Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de woonruimte voor het kind. Als beide ouders uit elkaar gaan, zal er vaak gezocht moeten worden naar nieuwe woonruimte. Het is belangrijk dat het kind een veilige en stabiele omgeving heeft, dus er zal gekeken moeten worden naar geschikte huisvesting voor zowel de moeder als de vader. Financiële regelingen met betrekking tot het kind zijn ook van groot belang. Naast de alimentatie kunnen er nog andere kosten zijn, zoals schoolkosten, sportactiviteiten of medische kosten. Het is belangrijk om afspraken te maken over wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt.

Ouderschapsplan is een “levend” document

Tot slot kunnen er ook wijzigingen plaatsvinden in het ouderschapsplan. Dit plan bevat afspraken over de opvoeding en verzorging van het kind. Bij het uit elkaar gaan is het vaak nodig om dit plan aan te passen aan de nieuwe situatie. Hierbij moeten de belangen van het kind altijd voorop staan en moet er gezocht worden naar een oplossing waar beide ouders zich in kunnen vinden. Kortom, bij het uit elkaar gaan na samenwonen met een kind zijn er verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Het ouderlijk gezag, de omgangsregeling, alimentatie, verdeling van de zorgtaken, woonruimte, financiële regelingen en eventuele wijzigingen in het ouderschapsplan zijn allemaal belangrijke aspecten die geregeld moeten worden. Het is raadzaam om professionele hulp in te schakelen, zoals een advocaat of mediator, om ervoor te zorgen dat alles op een goede en rechtvaardige manier wordt afgehandeld.

Hoe gaan jullie het ouderschap na het uit elkaar gaan vormgeven?

Bij het uit elkaar gaan van samenwoners zonder samenlevingscontract en met kinderen is het belangrijk om afspraken te maken over de opvoeding en verzorging van de kinderen. In de eerste plaats is het essentieel om goede communicatie tussen de ouders te waarborgen. Ondanks de beëindiging van de relatie blijven zij immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen. Het is daarom verstandig om afspraken te maken over hoe de communicatie zal verlopen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een co-ouderschapsapp. Daarnaast is het noodzakelijk om een omgangsregeling met de kinderen vast te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan een verdeling van de tijd die de kinderen bij elke ouder doorbrengen, zoals een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder, of bijvoorbeeld een weekend- en vakantieregeling. Deze afspraken dienen zorgvuldig te worden vastgelegd, zodat er duidelijkheid en structuur is voor zowel de ouders als de kinderen.

 

Waar heb je recht op zonder samenlevingscontract?

Wanneer samenwoners uit elkaar gaan zonder een samenlevingscontract, zijn er bepaalde rechten en verplichtingen waar ze op kunnen rekenen. Een belangrijk aspect bij het ontbinden van een samenlevingscontract is de verdeling van gezamenlijke eigendommen. Zonder contract is het zo dat ieder van de partners recht heeft op de helft van de gezamenlijke bezittingen, tenzij anders overeengekomen. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke bankrekeningen, woningen, auto’s en andere waardevolle eigendommen die tijdens de relatie zijn verworven. Hetzelfde geldt voor eventuele schulden en verplichtingen, die ook eerlijk verdeeld moeten worden. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat deze rechten en verplichtingen alleen gelden voor samenwoners zonder samenlevingscontract. Indien er wel een samenlevingscontract is opgesteld, zullen de afspraken in dit contract leidend zijn bij het ontbinden van de relatie.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.