scheiden bijstand, stap voor stap werken aan een nieuwe toekomst

"Doe elke dag iets wat je een stap dichter brengt bij een betere morgen"

Scheiden en bijstand, heb ik recht op een uitkering na scheiding?

Een scheiding kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben, vooral wanneer er sprake is van een verlies van gezamenlijk inkomen. Het wegvallen van een partner kan ervoor zorgen dat het totale inkomen van het huishouden aanzienlijk daalt, wat kan leiden tot financiële problemen en mogelijk afhankelijkheid van een bijstandsuitkering. 

Wie draagt de financiële gevolgen na scheiding?

Als je tekent voor het huwelijk teken je ook voor de onderhoudsplicht. Deze duurt voort na afloop van het huwelijk in de vorm van partneralimentatie. Hierbij is de ene partner verplicht om financieel bij te dragen aan het levensonderhoud van de andere partner. Dit kan extra financiële druk met zich meebrengen, vooral wanneer een van de partners al afhankelijk is van een bijstandsuitkering. 

Online scheiden, dit kan al vanaf € 61,- per persoon. Wil je weten wat de scheiding jou kost?

Heb ik recht op bijstand na scheiding?

Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering na een scheiding zijn er verschillende factoren die meespelen. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat er recht op bijstand bestaat na een scheiding, vooral als het gaat om een scheiding met kinderen. In dit geval kan de ouder die de zorg voor de kinderen heeft, aanspraak maken op een bijstandsuitkering om in het levensonderhoud van zowel zichzelf als de kinderen te voorzien. Een ander aspect dat van invloed kan zijn op het recht op bijstand na een scheiding is het bezitten van een eigen woning. Als een van de partners na de scheiding in de eigen woning blijft wonen, kan dit gevolgen hebben voor het recht op bijstand. In sommige gevallen kan de waarde van de eigen woning worden meegerekend bij het vermogen, wat invloed kan hebben op de hoogte van de bijstandsuitkering. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de duur van de bijstandsuitkering na een scheiding. De duur van de bijstand kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de duur van het huwelijk en de leeftijd van de betrokkenen. Het is raadzaam om hierover informatie in te winnen bij jouw gemeente of een juridisch adviseur.

Al met al is het mogelijk om recht te hebben op bijstand na een scheiding. Het is echter belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de specifieke regels en voorwaarden die gelden in jouw situatie.

Mocht je de eigen bijdrage niet kunnen voldoen dan kun je bij de gemeente een verzoek indienen voor bijzondere bijstand. Gelukkig zijn er instanties en mensen die met je meedenken en je verder willen helpen.

hulp bij scheiden

Tips en informatie over snel scheiden

Rechten en plichten van beide partners

Bij een scheiding waarbij één of beide partners afhankelijk zijn van bijstand, gelden er specifieke rechten en plichten voor beide partners. Allereerst is er de medewerkingsplicht, waarbij zowel de partner die bijstand ontvangt als de partner die hier geen recht op heeft, verplicht zijn om actief mee te werken aan het onderzoek naar hun recht op bijstand en eventuele veranderingen in hun situatie door te geven. Dit houdt in dat zij alle benodigde informatie moeten verstrekken aan de bijstandinstantie om een juiste beoordeling te kunnen maken. Onze mediator kan je helpen met de benodigde stukken.

Als jij (of je partner) geen gebruik wilt maken van partneralimentatie mag dat, echter, als je een beroep wil doen op een bijstandsuitkering dan zal deze instantie onderzoeken of je ex-partner kan bijdragen in het levensonderhoud. Als dit zo is dan wordt de bijstand gekort ter hoogte van het bedrag dat de andere partner kan bijdragen.

Onze experts kunnen je helpen met de eerste stappen te zetten en je handvatten te geven zodat je weet waar je wat kunt regelen. Wil je weten of een online traject bij jullie past? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Kom in contact met ons

Zij gingen je voor

Bastiaan M.
Lees verder
Zeer goed geholpen, doen op deskundige wijze hun werk. Een aanrader
Susan W.
Lees verder
Heel blij dat alles zo goed en snel is geregeld. Kan ik weer verder met mijn leven. Bedankt.
Maartje
Lees verder
De empathische en professionele benadering laten het traject soepel verlopen. Ik ben zeer te spreken over de aanpak en de heldere communicatie. Bedankt

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.