ouderschapsplan online opstellen

"Wat er ook speelt in je leven. laat het vooral de kinderen zijn"

Ouderschapsplan

Wanneer je uit elkaar gaat en minderjarige kinderen hebt een ouderschapsplan verplicht. In dit plan staan de afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen na de scheiding. Het ouderschapsplan wordt opgesteld en ondertekend door beide ouders en dient te voldoen aan bepaalde eisen. Zo staan er concrete afspraken in over onder andere de omgangsregeling, de verdeling van zorgtaken, de communicatie tussen beide ouders en de kinderen. Daarnaast de financiële afspraken zoals alimentatie. Bij het opstellen van het plan wordt rekening houden met de belangen en behoeften van de kinderen. Een ouderschapsplan kan er dus voor iedere situatie anders uitzien, omdat het maatwerk is dat specifiek is afgestemd op jullie als ouders en jullie kinderen. Het belangrijkste is dat het plan duidelijk en volledig is, zodat zowel de ouders als de kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Ouderschapsplan laten opstellen met subsidie

De afspraken in het ouderschapsplan zijn bindend en gaan meerdere jaren mee. Wij kunnen je helpen om met een erkende mediator samen alle onderwerpen die op jullie situatie van toepassing zijn bespreken en financieel te optimaliseren. Zo weet je meteen waar je als toekomstig alleenstaande ouder financieel aan toe bent. Onze begeleider stelt voor jullie een gedegen ouderschapsplan op inclusief alle benodigde berekeningen. Zo werk je samen aan een ouderschapsplan online.

Online ouderschapsplan compleet, vanaf € 61,- per persoon

Ouderschapsplan en rechtbank

Het is niet altijd nodig om het ouderschapsplan naar de rechter te sturen. Bij bijvoorbeeld samenwoners is dit niet verplicht. Bij gehuwden of geregistreerd partners die uit elkaar gaan is dit een essentieel onderdeel van het verzoekschrift aan de rechtbank.

De rol van de rechter

De rechter beoordeelt of de afspraken in het ouderschapsplan in het belang van het kind is. De rechter kan aanpassingen voorstellen of zelf beslissingen nemen over bepaalde aspecten van de opvoeding en verzorging. Het doel van de rechter is altijd om de belangen van het kind te behartigen en ervoor te zorgen dat het ouderschapsplan de beste oplossing biedt. De rechter kan een kind uitnodigen om diens mening te horen. Vanaf twaalf jaar mogen kinderen gehoord worden.

 

Als samenwoners mag je een ouderschapsplan indienen bij de rechtbank. Hoewel dit niet verplicht is, kan dit in bepaalde situaties wel verstandig zijn. Via de rechtbank krijgt het ouderschapsplan namelijk een executoriale titel. Zo kun je bij het niet betalien van alimentatie direct stappen ondernemen.

Tips over de afspraken in een ouderschapsplan

ouderschapsplan opstellen met mediator

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?

Het opstellen van een ouderschapsplan kan een uitdagende taak zijn, vooral tijdens een scheiding. De goedkoopste oplossing voor ouders die zelf een ouderschapsplan opstellen is om een voorbeeld van een gratis ouderschapsplan te downloaden. Dit biedt ouders een handige basis om hun eigen plan op te stellen. Je kunt het voorbeeld gebruiken als leidraad en het aanpassen aan jullie specifieke situatie en behoeften. 

Het is belangrijk op te merken dat een gratis gedownload online ouderschapsplan niet altijd volledig aan de individuele behoeften van ouders en kinderen kan voldoen. Het kan nodig zijn om bepaalde elementen toe te voegen of aan te passen om ervoor te zorgen dat het plan voor iedereen goed werkt. Het kan daarom handig zijn om bij het opstellen van een ouderschapsplan  juridisch advies in te winnen, vooral indien er sprake is van complexe situaties. In het plan maak je ook afspraken over het wanneer het plan aan te passen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document dat de afspraken tussen ouders vastlegt met betrekking tot de opvoeding en zorg voor hun kinderen na een relatiebreuk. Het plan bevat verschillende onderdelen die helpen bij het regelen van de situatie rondom de kinderen. Een belangrijk aspect van het ouderschapsplan is de verblijfsregeling voor de kinderen. Hierin wordt vastgelegd waar de kinderen verblijven en onder wiens zorg ze vallen. Dit bied duidelijkheid en structuur voor zowel de ouders als de kinderen.

Zorg-en opvoedtaken

In het ouderschapsplan staan afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken. r worden taken zoals het halen en brengen naar school, het verzorgen van de kinderen en het nemen van beslissingen over de opvoeding verdeeld tussen beide ouders.

Communicatie

Een ander belangrijk aspect van het ouderschapsplan is de communicatie tussen de ouders. het plan bevat afspraken over hoe ouders met elkaar zullen communiceren en hoe zij belangrijke informatie over de kinderen met elkaar zullen delen. dit helpt bij het behouden van een goede onderlinge relatie en het waarborgen van het welzijn van de kinderen.  

Financiën

Er worden financiële regelingen opgenomen, zoals afspraken over kinderalimentatie. Hierin wordt vastgelegd welk bedrag de ene ouder aan de andere ouder zal bijdragen voor de kosten van de kinderen.

Gezag en opvoeding

Er worden afspraken vastgelegd over de opvoeding en het gezag. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken vastgelegd over de normen en waarden die beide ouders belangrijk vinden in de opvoeding van de kinderen. Ook kunnen er eventuele afspraken worden gemaakt over specifieke onderwerpen zoals schoolkeuze, medische zorg, telefoongebruik etc.

De afspraken bieden duidelijkheid en zekerheid voor de kinderen en helpen bij het creëren van een stabiele en harmonieuze opvoedingssituatie. Zo wordt er na scheiding rust en duidelijkheid gecreëerd voor zowel de ouders als de betrokken kinderen.

Frequentie van evaluatie en aanpassing van het ouderschapsplan

Het is van essentieel belang om regelmatig het ouderschapsplan te evalueren en indien nodig aan te passen. Het is raadzaam om afspraken te maken over de frequentie van deze evaluaties. Bijvoorbeeld, eens per jaar of eens per twee jaar. Door regelmatig het plan te bespreken, kunnen eventuele veranderingen in de situatie van de ouders of het kind worden meegenomen en kan het plan up-to-date blijven. Deze evaluaties bieden ook de mogelijkheid om eventuele problemen of zorgen te bespreken en op te lossen.

Procedure voor het indienen van verzoeken tot wijziging van het plan

Om ervoor te zorgen dat wijzigingen in het ouderschapsplan op een gestructureerde manier worden aangepakt, is het belangrijk om een duidelijke procedure te hebben voor het indienen van een verzoek tot wijziging. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat beide ouders schriftelijk een verzoek moeten indienen, waarin zij aangeven welke specifieke wijzigingen zij wensen en waarom. Het is ook raadzaam om een termijn vast te stellen waarbinnen deze verzoeken worden ingediend.

Criteria voor het beoordelen van de noodzaak van wijzigingen

Om te bepalen of een voorgestelde wijziging in het ouderschapsplan noodzakelijk is, is het belangrijk om duidelijke criteria op te stellen. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van een ouder, zoals een verhuizing, een nieuwe baan of gezondheidsproblemen. Ook veranderingen in de behoeften of ontwikkeling van het kind kunnen criteria zijn. Door deze criteria vast te stellen, wordt er een objectieve maatstaf gecreëerd waarmee verzoeken tot wijziging kunnen worden beoordeeld. Dit zorgt voor transparantie en helpt conflicten te voorkomen.  

Kom in contact met ons

Zij gingen je voor

Bastiaan M.
Lees verder
Zeer goed geholpen, doen op deskundige wijze hun werk. Een aanrader
Susan W.
Lees verder
Heel blij dat alles zo goed en snel is geregeld. Kan ik weer verder met mijn leven. Bedankt.
Maartje
Lees verder
De empathische en professionele benadering laten het traject soepel verlopen. Ik ben zeer te spreken over de aanpak en de heldere communicatie. Bedankt

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.