"Zet vol vertrouwen de eerste stap. Je hoeft niet de hele weg te zien. Zet gewoon de eerste stap"

Stappenplan bij scheiden

Wat moet je doen om te scheiden? Om het traject van online scheiden te doorlopen zet je een aantal stappen. Deze fases volgen elkaar op. Zo bouwen we samen stap voor stap aan het afronden van jullie huidige partnerrelatie en werken we samen aan steeds meer duidelijkheid voor ieders eigen toekomstperspectief. De mediator begeleidt jullie in het stappenplan bij scheiden.

Stap

1

Commitment van ieder om dit traject aan te willen gaan

Zijn jullie beiden bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over hoe jullie je relatie als partners wilt beëindigen via een online verbinding met een mediator? Alleen als jullie beiden dit traject aan willen gaan kan dit traject opgestart worden.  Je kunt dit gesprek samen voeren in één ruimte of ieder in een aparte ruimte/locatie met een eigen online verbinding.

Stap

2

Indicatie van de kosten

Je kunt al voor € 59,- per persoon onder begeleiding scheiden.
De mediator zal jullie voor aanvang van het traject informeren over alle kosten, afgestemd op jullie situatie. Als je zelf wilt berekenen of je in aanmerking komt voor subsidie en wat deze kosten voor jou zijn, kan dit via onze rekentool.

Stap

3

Voorbereiding op het gesprek

Om het online gesprek goed te kunnen voorbereiden is het verstandig om alvast een aantal zaken vooraf aan de scheidingsbegeleider door te geven. Via een checklist verzamel je alle relevante informatie zonder dat je iets over het hoofd ziet.

Stap

4

Het online gesprek met de mediator

Tijdens dit gesprek komen alle onderwerpen aan bod die voor jullie van belang zijn. Zo kom je tijdens het gesprek meteen tot afspraken over bv. de kinderen en andere belangrijke financiële en juridische zaken. Er wordt ook een toekomstig (financieel) plaatje geschetst zodat helder is wat jullie na de scheiding kunnen verwachten.

Stap

5

De officiële stukken

Alle belangrijke overeenkomsten, zoals een convenant of ouderschapsplan, worden door de mediator in conceptvorm naar jullie gemaild. Zodra jullie beiden achter deze afspraken staan zal de mediator deze stukken definitief maken, zodat jullie ze kunnen ondertekenen. De stukken worden ingediend bij de rechtbank en ingeschreven in de gemeente. Het juridische traject wordt hiermee geheel uit handen genomen. Je wordt hiervan per email op de hoogte gehouden.

Stap

6

Officiële scheiding

Je ontvangt een bericht zodra de scheiding officieel is ingeschreven. Hiermee is de scheiding definitief. Het totale traject kan binnen drie maanden worden afgerond. Het stappenplan van scheiden is nu volledig doorlopen. Vanaf nu kunnen jullie alle energie stoppen in de toekomst.

Wil je meer weten? Neem verblijvend contact op