snel scheiden? Hoe kan ik zo snel mogelijk scheiden?

"Verander de ander, begin bij jezelf"

De tijdsduur van een scheiding

Snel scheiden kan maar iedere scheiding is anders. Er is dan ook van tevoren geen exact antwoord te geven wat de tijdsduur is van jouw scheiding. Wat versta je onder snel scheiden? De duur van het traject hangt af van verschillende factoren.

De betrokken personen

Zijn jullie (ex-)partners die nog goed met elkaar overweg kunnen en communiceren jullie geregeld dan kan een scheiding binnen afzienbare tijd worden geregeld.

Willen jullie het huwelijk/geregistreerd partnerschap of samenleving zo snel, respectvol en goedkoop mogelijk met elkaar ontbinden dan zal de mediator zich inspannen om dit traject afgestemd op jullie situatie zo vlot mogelijk te doorlopen.

Het traject met de mediator inclusief het opstellen van de stukken kan binnen een week worden doorlopen. Uiteraard is dit afhankelijk van jullie inzet, de wens om tot afspraken te komen en het aanleveren van de benodigde stukken. Gemiddeld zijn de betrokkenen één tot twee maanden met de mediator in contact voordat de stukken gereed zijn om in te dienen bij de rechtbank.

De juridische kant

Als er geen kinderen zij  betrokken zijn kan de rechtbank binnen korte termijn een beschikking afgeven. Zodra er kinderen bij betrokken zijn en er een ouderschapsplan wordt ingediend bij de rechtbank duurt het vaak weer een weekje langer. Zodra een huwelijk in het buitenland is voltrokken kan dit ook weer de duur van de rechtbankprocedure verlengen.

De rechtbank waar onze mediators mee werken spat dat snel scheiden soms van belang is. De rechtbank hanteert een termijn van twee tot vier weken, de termijn die de gemeente hanteert om de scheiding in te schrijven is twee weken.

Financiële uitdagingen

Zijn er op financieel gebied nog zaken die eerst uitgezocht dienen te worden voordat er over kan worden gegaan tot het definitief maken van de afspraken? Soms willen de betrokkenen eerst een akkoord van de bank voordat de volgende stap gezet wordt. Dit hoeft geen vertragende factor te zijn want ook hiermee kun je rekening houden bij het opstellen van de stukken. In sommige gevallen echter kan de financiële complexiteit de duur dus verlengen.

Snel scheiden kan! Binnen 4 tot 6 weken kan het traject van A-Z geregeld zijn, als alle factoren meewerken

Mediation traject
In het traject komen de volgende gespreksonderwerpen aan bod:

 • Kinderen (ouderschapsplan)
 • Inkomen en tijdens huwelijk, na scheiding
 • Woning
 • Verdeling opgebouwd huwelijks vermogen
 • Verdeling eventuele openstaande schulden
 • Pensioenen
 • Fiscaliteiten

Max. duur 3 maanden

Inbreng kinderen
De Rechtbank kan kinderen vanaf 12 jaar, benaderen met de vraag of ze hun mening willen geven per brief, telefoon of persoonlijk willen toelichten op de rechtbank

Max. duur 2/3 weken

Akte en berusting
De beschikking wordt afgegeven door de Rechtbank. De advocaat stuurt deze tezamen met de akte van berusting op ter ondertekening.

Max. duur 2 weken

Huurtoeslag
Zodra ieder op een eigen adres staat ingeschreven kan er per de volgende maand huurtoeslag worden aangevraagd

Financiële scheiding
Zodra het verzoek tot scheiding bij de Rechtbank is ingediend kunnen de volgende toeslagen aan worden gevraagd m.i.v. de volgende maand

 • KGB
 • Zorgtoeslag

Inschrijving Huwelijks Goederen Registratie

Indiening bij de Gemeente
Zodra de akte van berusting getekend retour is ontvangen wordt de scheiding ingediend bij de burgelijke stand.

Officiële echtscheiding
De gemeente heeft de echtscheiding ingeschreven in de burgerlijke stand. Vanaf nu kunnen de pensioen- maatschappijen op de hoogte worden gesteld van de regelingen.

Max. duur 3 maanden

Mediation traject
In het traject komen de volgende gespreksonderwerpen aan bod:

 • Kinderen (ouderschapsplan)
 • Inkomen en tijdens huwelijk, na scheiding
 • Woning
 • Verdeling opgebouwd huwelijks vermogen
 • Verdeling eventuele openstaande schulden
 • Pensioenen
 • Fiscaliteiten

Huurtoeslag
Zodra ieder op een eigen adres staat ingeschreven kan er per de volgende maand huurtoeslag worden aangevraagd

Financiële scheiding
Zodra het verzoek tot scheiding bij de Rechtbank is ingediend kunnen de volgende toeslagen aan worden gevraagd m.i.v. de volgende maand

 • KGB
 • Zorgtoeslag

Inschrijving Huwelijks Goederen Registratie

Max. duur 2/3 weken

Inbreng kinderen
De Rechtbank kan kinderen vanaf 12 jaar, benaderen met de vraag of ze hun mening willen geven per brief, telefoon of persoonlijk willen toelichten op de rechtbank

Akte en berusting
De beschikking wordt afgegeven door de Rechtbank. De advocaat stuurt deze tezamen met de akte van berusting op ter ondertekening.

Max. duur 2 weken

Indiening bij de Gemeente
Zodra de akte van berusting getekend retour is ontvangen wordt de scheiding ingediend bij de burgelijke stand.

Officiële echtscheiding
De gemeente heeft de echtscheiding ingeschreven in de burgerlijke stand. Vanaf nu kunnen de pensioen- maatschappijen op de hoogte worden gesteld van de regelingen.

Wil je meer weten? Neem verblijvend contact op