"De grootste strijd is die tussen wat je weet en wat je voelt"

Uit elkaar met kinderen

Als je uit elkaar met kinderen gaat zijn zij vaak de grootste zorg. De afspraken die je maakt als ouders over de kinderen neem je op in een ouderschapsplan. Voor alle ouders die niet samenwonend zijn maar wel gezamenlijk gezag hebben is een ouderschapsplan verplicht. Gelukkig is er ook subsidie beschikbaar voor ouders die hun afspraken goed willen vast laten leggen in een ouderschapsplan. Wij kunnen je helpen om aan alle zaken te denken die mogelijk op je pas gaan komen. Hierin kan de mediator je richtlijnen en handvatten geven zodat jullie als ouders samen tot gedegen afspraken komen waar je je ook aan kunt houden.

De impact op de ontwikkeling van de kinderen

Een relatiebreuk kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van kinderen, vooral omdat het vaak samen gaat met verlies van stabiliteit. Kinderen zijn gewend aan een bepaalde structuur en routine in hun leven, die door de scheiding verstoord kan worden. Ze kunnen zich onzeker en onveilig voelen doordat hun vertrouwde omgeving verandert en ze niet meer weten wat ze kunnen verwachten. Het gemis van stabiliteit kan leiden tot gevoelens van angst en onzekerheid bij kinderen.

Loyaliteitsconflict

Een ander belangrijk aspect van de impact van een relatiebreuk is het loyaliteitsconflict waarin kinderen in terecht kunnen komen. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze partij moeten kiezen tussen hun ouders, wat voor veel verwarring en stress kan zorgen. Ze willen vaak beide ouders tevreden stellen, maar dit kan erg moeilijk zijn als de ouders onderlinge spanningen hebben. Het loyaliteitsconflict kan leiden tot gevoelens van schuld en frustratie bij kinderen, omdat ze het idee hebben dat ze tekortschieten in de ogen van hun ouders.

Wil je meer weten? Neem contact op met één van onze experts voor een vrijblijvend gesprek.

Emotionele gevolgen

Daarnaast kunnen kinderen ook te maken krijgen met intense emoties. Verdriet, boosheid, angst en verwarring zijn veelvoorkomende emoties die ze kunnen ervaren. Ze moeten afscheid nemen van het idee van een intact gezin en kunnen moeite hebben met het begrijpen van de situatie. De emotionele gevolgen van een scheiding kunnen langdurig zijn en invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat zij de ruimte krijgen om hun emoties te uiten en hierin ondersteund worden door hun ouders en andere belangrijke personen in hun leven. Al met al heeft een scheiding een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Het verlies van stabiliteit, het loyaliteitsconflict en de emotionele gevolgen kunnen allemaal bijdragen aan een moeilijke periode. Het is daarom belangrijk dat ouders en andere betrokkenen zorgvuldig omgaan met de situatie en de nodige ondersteuning bieden aan de kinderen tijdens deze uitdagende periode.

Inschakelen van de juiste hulp

Het betrekken van professionals bij een scheiding met kinderen is van groot belang, omdat ieder kind anders is en ook anders reageert op de situatie. Het is essentieel om te weten wat je kind nodig heeft in deze lastige periode en daarop in te spelen. Als je hier zelf geen duidelijk beeld van hebt, is het aan te raden om dit te bespreken met de school van je kind of met je praktijkondersteuner. Zij kunnen vaak goede inzichten en adviezen geven. Het is belangrijk om te beseffen dat online scheiden alleen geschikt is als je de scheiding puur praktisch wilt regelen. Hierbij is weinig ruimte voor emotionele ondersteuning, wat juist zo belangrijk is voor kinderen in deze situatie. Een mediator kan echter wel meedenken over gerichte extra hulp die aansluit bij jullie behoeften en die van de kinderen. Om specifiek te zoeken naar deze hulp, kun je gebruik maken van de zoekwoorden “uit elkaar zonder samenlevingscontract met kind”. Door het betrekken van professionals en het zoeken naar passende ondersteuning, kun je als ouders samen zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van je kinderen tijdens de scheiding.

Het creëren van een stabiele en veilige omgeving voor de kinderen

Het creëren van een stabiele en veilige omgeving voor kinderen is van cruciaal belang, vooral wanneer ouders uit elkaar gaan. Een van de manieren waarop dit kan worden bereikt, is door het behouden van een vast dagelijks schema en routines. Door consistentie te bieden in de dagelijkse activiteiten, zoals eten, slapen en spelen, kunnen kinderen een gevoel van stabiliteit en voorspelbaarheid ervaren. Dit kan helpen bij het verminderen van eventuele angst of verwarring die ze kunnen voelen als gevolg van de scheiding van hun ouders. Daarnaast is het ook van essentieel belang om een veilige fysieke omgeving te creëren. Dit betekent dat ouders ervoor moeten zorgen dat de kinderen zich veilig en beschermd voelen in zowel hun eigen huis als in de omgeving waarin ze zich bevinden. Het handhaven van consistentie in regels en discipline kan kinderen helpen. Dit betekent dat beide ouders dezelfde basisregels en consequenties moeten hanteren, ongeacht bij wie de kinderen verblijven. Door duidelijke grenzen te stellen en consequent te zijn in disciplinaire maatregelen, kunnen kinderen leren wat er van hen wordt verwacht en kunnen ze een gevoel van veiligheid en stabiliteit ervaren, zelfs in een tijd van verandering en onzekerheid. Zo zijn er tal van tips hoe je de kinderen kunt helpen bij jullie relatiebreuk. 

Wat kost je online scheiding

Vul in wat past bij jouw situatie

Kosten
Had je in 2022 een vermogen (spaargeld), meer dan € 31.747,-?
Sta je als enige volwassene ingeschreven op je woonadres?
Is de persoon waarmee je samen staat ingeschreven de persoon van wie je wil scheiden?
Staat er minstens één minderjarig kind op je adres ingeschreven
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.100,-
Staat er minstens één minderjarig kind op jullie adres ingeschreven?
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan 44.000,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 30.700,-
Is je verzamelinkomen (in 2022) lager dan € 22.1000,-

Het scheidingstraject met mediator kost voor jou totaal € 61,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

 

De mediation kost voor jou totaal € 121,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Als het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank komt hier nog € 43,- aan griffiegelden bij (bij samenwoners is dit niet verplicht).

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.

Helaas, volgens de antwoorden die je hebt gegeven kom je niet in aanmerking voor een subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor ouders die samen wonen met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding en het ouderschapsplan bedraagt € 525,-.

Voor gehuwden (en ger. partners) zonder minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 875,-.

 

Voor gehuwden (en ger. partners) met minderjarige kinderen: Het traject voor de begeleiding, het convenant, ouderschapsplan en de indiening bij de rechtbank bedraagt € 975,-.

De prijs is jouw persoonlijke prijs. Voor je (huidige) partner is mogelijk een andere prijs van toepassing.

Mocht je hulp willen bij de berekening, of nog verdere vragen over hebben? Neem dan contact met ons op zodat we je kunnen helpen.